Regisztrációs feltételek

2012.07.24. 17:25

Általános rendelkezések

A aktiv.investor.hu oldalon történő regisztrációval jogosulttá válik, hogy az aktiv.investor.hu cikkehez hozzászóljon, az oldal fórumában témákat indítson, az egyes témákhoz hozzászóljon, feliratkozzon eseményeinkre illetve elfogadja, hogy megkapja hírleveleinket.
A szolgáltatásokra  Regisztrálók (továbbiakban: "Regisztrálók") számára a New Wave Media Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vagy a vele szerződésben álló harmadik felek különböző ajánlatokról tájékoztató üzeneteket küldhetnek ki meghatározott (jellemzően e-mail) csatornákon.

Ön a regisztrációval előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a New Wave Media Group Kft. a regisztráció során megadott, vagy a regisztrációtól számítottan jogszerűen a New Wave Media Group Kft. egyéb felületein (aktiv.origo.hu; www.freemail.hu; aktiv.ozonenetwork.hu; aktiv.life.hu; www.videa.hu; www.reblog.hu) birtokába jutó személyes adatokat (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek;internetes szokásokra vonatkozó adatok) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából - akár automatizált rendszer segítségével - kezelje, azaz, akár saját, akár harmadik fél üzleti ajánlatával megkeresse. Az adatokat a New Wave Media Group Kft. felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a felsorolt internetes felületei látogatása során a Regisztrálók belépése után az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Regisztráló választott jelszavának kitudódása miatt a Regisztrálót ért károk miatt. a New Wave Media Group Kft. javasolja, hogy a regisztrációkor választott jelszavát soha, semmilyen körülmények között ne adja meg illetékteleneknek.

Az Investor.hu komment és fórum szolgáltatása a 2001. évi CVIII. törvény 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, melyben a New Wave Media Group Kft. (1072 Budapest, Klauzál utca 30., továbbiakban: "New Wave Media Group Kft." vagy "Üzemeltető") feladata kizárólag az internet felhasználók által feltöltött tartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Investor.hu komment és fórum szolgáltatása tartalmak (különösen hozzászólások, kommentek) feltöltésére, megosztására, illetve tartalmának böngészésére, megtekintésére szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

Az Investor.hu komment és fórum szolgáltatás rendeltetésszerű használatához hozzátartozik különösen, hogy a Felhasználók kötelesek tartózkodni más Felhasználó felhasználónevével való visszaéléstől, a közzétett tartalmak nézettségének és értékelésének manipulálásától. A Felhasználók kötelesek továbbá tartózkodni a kizárólag reklámozás célját szolgáló tartalmak feltöltésétől és reklám jellegű hozzászólásoktól. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Investor.hu komment és fórum szolgáltatását nem rendeltetésszerűen használó Felhasználó hozzáférését töröljék.

A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett tartalmakat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött tartalmak vonatkozásában a New Wave Media Group Kft. a tartalmak többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére felhasználási jogot szerezzen.

A Felhasználó elismeri, hogy a New Wave Media Group Kft. tulajdona minden olyan jog, amely az Investor.hu illetve Investor Trader fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.

Szerzői jogok

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben az Investor.hu komment és fórum szolgáltatása használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

Anonim látogatóazonosító

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat - a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beaállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Felelősség

A Felhasználó az Investor.hu komment és fórum szolgáltatását csak saját felelősségére használhatja. New Wave Media Group Kft. kizárja a felelősségét minden, a feltöltött tartalom miatt bekövetkezett kárért.

New Wave Media Group Kft. kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért. New Wave Media Group Kft. kéri a Felhasználókat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.

A Investor.hu komment és fórum szolgáltatását üzemeltető New Wave Media Group Kft. nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által feltöltött tartalmakat.

A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések

  • A Felhasználó által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat
  • nem sértheti más szerzői jogait,
  • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
  • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
  • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
  • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
  • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A New Wave Media Group Kft. kéri a Felhasználókat, hogy amennyiben a felsorolt rendelkezésekbe ütköző, jogsértő tartalmakat találnak Investor.hu komment és fórum szolgáltatásán azt az Üzemeltetőnek haladéktalanul jelentsék.

A tartalom feltöltéssel a Felhasználó elfogadja az alábbi nyilatkozatot:
"Alulírott a ... tartalom feltöltője, ezúton kijelentem és garantálom, hogy az általam feltöltött  tartalmakeó felhasználási jogaival rendelkezem - a tartalom előállítójának minősülök, illetve a tartalom előállítójától a szükséges engedélyeket megszereztem - és sem nekem, sem az előállítónak vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak a tartalommal kapcsolatban díjigénye nincsen. Ezúton engedélyezem, hogy a New Wave Media Group Kft. az általam feltöltött tartalmakat a Investor.hu komment és fórum szolgáltatásán megjelenítse, az ehhez szükséges, többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás, terjesztés és átdolgozás jogát New Wave Media Group Kft. részére engedélyezem. Emellett kijelentem és garantálom, hogy a tartalomban szereplő vagy egyéb harmadik személyek képmásának és hangfelvételének megjelenítése a Ptk. 80. §-ra vonatkozó személyiségi vagy egyéb jogaikat nem sérti, a szükséges hozzájárulásokat megszereztem. Ha harmadik személy a New Wave Media Group Kft. ellen az általam feltöltött tartalom miatt, jogsértésre való hivatkozással fellép, úgy New Wave Media Group Kft. az ezzel kapcsolatos eljárások és az igényérvényesítés valamint a kapcsolódó költségek és díjigény alól teljes mértékben mentesítem, azokat közvetlenül megfizetem és helytállok. Hozzájárulok, hogy az általam feltöltött tartalom oldalán az Origo bármilyen hirdetési megoldásokat értékesítsen és megjelenítsen. Tudomásul veszem, hogy ezen hirdetésekkel kapcsolatban semmilyen díjigényt nem támaszthatok a New Wave Media Group Kft.-vel szemben."

Tartalmak eltávolítása

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem köteles ismerni a Investor.hu komment és fórum szolgáltatásán közzétett mindenkori, aktuális tartalmakat, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt. A Felhasználó a szerkesztoseg@investor.hu címre küldött e-mail útján jelezheti az Üzemeltetőnek a jogsértő tartalmat. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az Üzemeltetőnek jogában áll a jogsértő tartalmat feltöltő Felhasználó Investor.hu komment és fórum szolgáltatása-hoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő tartalmat is törölni.

Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött tartalmakat bármikor indokolás nélkül eltávolítani.